TRUNG TÂM NHẬT NGỮ SANKO VIỆT NAM
Lầu 3, Tòa Nhà Phụ Nữ, số 20, Nguyễn Đăng Giai, P.Thảo Điền, Q.2, TP.HCM

Kho từ vựng/ngữ pháp tiếng Nhật

<b><big>Giáo dục「きょういく」-【教育】</b></big>

Giáo dục「きょういく」-【教育】

Hãy cùng Nhật ngữ Sanko học một vài từ vựng về bậc giáo dục bằng tiếng Nhật nhé!   (•̀ᴗ•́)൬༉
Chi tiết
<b><big>Bưu điện「ゆうびんきょく」-【郵便局】</b></big>

Bưu điện「ゆうびんきょく」-【郵便局】

Hãy cùng Nhật ngữ Sanko học một vài từ vựng về bưu điện bằng tiếng Nhật nhé!   (•̀ᴗ•́)൬༉
Chi tiết
<b><big>Sân bay「くうこう」-【空港】</b></big>

Sân bay「くうこう」-【空港】

Hãy cùng Nhật ngữ Sanko học một vài từ vựng về sân bay bằng tiếng Nhật nhé!   (•̀ᴗ•́)൬༉
Chi tiết
<b><big>Lễ hội「まつり」-【祭】</b></big>

Lễ hội「まつり」-【祭】

Hãy cùng Nhật ngữ Sanko học một vài từ vựng về các lễ hội bằng tiếng Nhật nhé!   (•̀ᴗ•́)൬༉
Chi tiết
<b><big>Xe hơi「じどうしゃ」-【自動車】</b></big>

Xe hơi「じどうしゃ」-【自動車】

Hãy cùng Nhật ngữ Sanko học một vài từ vựng về xe hơi bằng tiếng Nhật nhé!   (•̀ᴗ•́)൬༉
Chi tiết
<b><big>Lễ hội năm mới「おしょうがつ」-【お正月】</b></big>

Lễ hội năm mới「おしょうがつ」-【お正月】

Hãy cùng Nhật ngữ Sanko học một vài từ vựng về ngày hội năm mới bằng tiếng Nhật nhé!   (•̀ᴗ•́)൬༉
Chi tiết
<b><big>Đồ tráng miệng「デザート」</b></big>

Đồ tráng miệng「デザート」

Hãy cùng Nhật ngữ Sanko học một vài từ vựng về các món tráng miệng bằng tiếng Nhật nhé!   (•̀ᴗ•́)൬༉
Chi tiết
<b><big>Quân đội「ぐんたい」-【軍隊】</b></big>

Quân đội「ぐんたい」-【軍隊】

Hãy cùng Nhật ngữ Sanko học một vài từ vựng về lực lượng quân đội bằng tiếng Nhật nhé!   (•̀ᴗ•́)൬༉
Chi tiết
<b><big>Nấu ăn「ちょうり」-【調理】</b></big>

Nấu ăn「ちょうり」-【調理】

Hãy cùng Nhật ngữ Sanko học một vài từ vựng về việc nấu ăn bằng tiếng Nhật nhé!   (•̀ᴗ•́)൬༉
Chi tiết
<b><big>Rau củ「やさい」-【野菜】</b></big>

Rau củ「やさい」-【野菜】

Hãy cùng Nhật ngữ Sanko học một vài từ vựng về tên các các loại rau củ trong tiếng Nhật nhé!   (•̀ᴗ•́)൬༉
Chi tiết