TRUNG TÂM NHẬT NGỮ SANKO VIỆT NAM
Lầu 3, Tòa Nhà Phụ Nữ, số 20, Nguyễn Đăng Giai, P.Thảo Điền, Q.2, TP.HCM

【日本人向け】ベトナム語レッスン

ベトナム語レッスン

ベトナム語レッスン

ネイティブ教師によるレッスン! 全教員が日本語での会話もできるので安心です!    
Chi tiết