TRUNG TÂM NHẬT NGỮ SANKO VIỆT NAM
Lầu 3, Tòa Nhà Phụ Nữ, số 20, Nguyễn Đăng Giai, P.Thảo Điền, Q.2, TP.HCM

Videos

Phỏng vấn học viên thi đậu JLPT N3 đợt tháng 12/2017 - Nhật ngữ Sanko Việt Nam

Video cùng loại