TRUNG TÂM NHẬT NGỮ SANKO VIỆT NAM
Lầu 3, Tòa Nhà Phụ Nữ, số 20, Nguyễn Đăng Giai, P.Thảo Điền, Q.2, TP.HCM

Kho từ vựng/ngữ pháp tiếng Nhật

<b><big>Các từ đồng nghĩa</b></big>

Các từ đồng nghĩa

Hãy cùng Sanko tìm hiểu một chút về các từ đồng nghĩa trong tiếng Nhật nhé~
Chi tiết
<b><big>Tổng hợp Hán Tự N3</b></big>

Tổng hợp Hán Tự N3

Tổng hợp tất cả các Hán Tự thuộc JLPT N3 ~
Chi tiết
<b><big>Tổng hợp Hán Tự N4</big></b>

Tổng hợp Hán Tự N4

Tổng hợp tất cả các Hán Tự thuộc JLPT N4 ~
Chi tiết
<b><big>Tổng hợp Hán Tự N5</b></big>

Tổng hợp Hán Tự N5

Tổng hợp tất cả các Hán Tự thuộc JLPT N5 ~
Chi tiết
<b><big>Tội ác「はんざい」-【犯罪】</b></big>

Tội ác「はんざい」-【犯罪】

Hãy cùng Nhật ngữ Sanko học một vài từ vựng về các tội ác bằng tiếng Nhật nhé!   (•̀ᴗ•́)൬༉
Chi tiết
<b><big>Pháp luật「ほうりつ」-【法律】</b></big>

Pháp luật「ほうりつ」-【法律】

Hãy cùng Nhật ngữ Sanko học một vài từ vựng về pháp luật bằng tiếng Nhật nhé!   (•̀ᴗ•́)൬༉
Chi tiết
<b><big>Hình học「きかがく」-【幾何学】</b></big>

Hình học「きかがく」-【幾何学】

Hãy cùng Nhật ngữ Sanko học một vài từ vựng về các loại hình bằng tiếng Nhật nhé!   (•̀ᴗ•́)൬༉
Chi tiết
<b><big>Cảm xúc「かんじょう」-【感情】</b></big>

Cảm xúc「かんじょう」-【感情】

Hãy cùng Nhật ngữ Sanko học một vài từ vựng về các cảm xúc bằng tiếng Nhật nhé!   (•̀ᴗ•́)൬༉
Chi tiết
<b><big>Nấm「キノコ」</b></big>

Nấm「キノコ」

Hãy cùng Nhật ngữ Sanko học một vài từ vựng về các loại nấm bằng tiếng Nhật nhé!   (•̀ᴗ•́)൬༉
Chi tiết
<b><big>Biển「うみ」-【海】</b></big>

Biển「うみ」-【海】

Hãy cùng Nhật ngữ Sanko học một vài từ vựng về biển cả bằng tiếng Nhật nhé!   (•̀ᴗ•́)൬༉
Chi tiết