TRUNG TÂM NHẬT NGỮ SANKO VIỆT NAM
Lầu 3, Tòa Nhà Phụ Nữ, số 20, Nguyễn Đăng Giai, P.Thảo Điền, Q.2, TP.HCM

Kho từ vựng/ngữ pháp tiếng Nhật

<b><big>Nghề nghiệp P4「しょくぎょう」-【職業】</b></big>

Nghề nghiệp P4「しょくぎょう」-【職業】

Hãy cùng Nhật ngữ Sanko học một vài từ vựng về nghề nghiệp bằng tiếng Nhật nhé!   (•̀ᴗ•́)൬༉
Chi tiết
<b><big>Nghề nghiệp P3「しょくぎょう」-【職業】</b></big>

Nghề nghiệp P3「しょくぎょう」-【職業】

Hãy cùng Nhật ngữ Sanko học một vài từ vựng về nghề nghiệp bằng tiếng Nhật nhé!   (•̀ᴗ•́)൬༉
Chi tiết
<b><big>Nghề nghiệp P2「しょくぎょう」-【職業】</b></big>

Nghề nghiệp P2「しょくぎょう」-【職業】

Hãy cùng Nhật ngữ Sanko học một vài từ vựng về nghề nghiệp bằng tiếng Nhật nhé!                      (•̀ᴗ•́)൬༉
Chi tiết
<b><big>Xây dựng「けんせつ」-【建設】</b></big>

Xây dựng「けんせつ」-【建設】

Hãy cùng Nhật ngữ Sanko học một vài từ vựng về ngành xây dựng bằng tiếng Nhật nhé!   (•̀ᴗ•́)൬༉
Chi tiết
<b><big>Ngân hàng「ぎんこう」-【銀行】</b></big>

Ngân hàng「ぎんこう」-【銀行】

Hãy cùng Nhật ngữ Sanko học một vài từ vựng về ngân hàng bằng tiếng Nhật nhé!   (•̀ᴗ•́)൬༉
Chi tiết
<b><big>Âm nhạc「おんがく」-【音楽】</b></big>

Âm nhạc「おんがく」-【音楽】

Hãy cùng Nhật ngữ Sanko học một vài từ vựng về âm nhạc bằng tiếng Nhật nhé!   (•̀ᴗ•́)൬༉
Chi tiết
<b><big>Đồ uống「いんりょう」-【飲料】</b></big>

Đồ uống「いんりょう」-【飲料】

Hãy cùng Nhật ngữ Sanko học một vài từ vựng về đồ uống bằng tiếng Nhật nhé!   (•̀ᴗ•́)൬༉
Chi tiết
<b><big>Rạp phim「えいがかん」-【映画館】</b></big>

Rạp phim「えいがかん」-【映画館】

Hãy cùng Nhật ngữ Sanko học một vài từ vựng về rạp phim bằng tiếng Nhật nhé!   (•̀ᴗ•́)൬༉
Chi tiết
<b><big>Tên các loại bệnh「びょうめい」-【病名】</b></big>

Tên các loại bệnh「びょうめい」-【病名】

Hãy cùng Nhật ngữ Sanko học một vài từ vựng về tên các loại bệnh bằng tiếng Nhật nhé!   (•̀ᴗ•́)൬༉
Chi tiết
<b><big>Bệnh tật「びょうき」-【病気】</b></big>

Bệnh tật「びょうき」-【病気】

Hãy cùng Nhật ngữ Sanko học một vài từ vựng về bệnh tật bằng tiếng Nhật nhé!   (•̀ᴗ•́)൬༉
Chi tiết