TRUNG TÂM NHẬT NGỮ SANKO VIỆT NAM
Lầu 3, Tòa Nhà Phụ Nữ, số 20, Nguyễn Đăng Giai, P.Thảo Điền, Q.2, TP.HCM

Kho từ vựng/ngữ pháp tiếng Nhật

<b><big>Địa danh「ランドマーク」</b></big>

Địa danh「ランドマーク」

Hãy cùng Nhật ngữ Sanko học một vài từ vựng về tên các địa danh tiếng Nhật nhé!   (•̀ᴗ•́)൬༉
Chi tiết
<b><big>Công ty「かいしゃ」-【会社】</b></big>

Công ty「かいしゃ」-【会社】

Hãy cùng Nhật ngữ Sanko học một vài từ vựng về tên các công ty bằng tiếng Nhật nhé!   (•̀ᴗ•́)൬༉
Chi tiết
<b><big>Động vật có vũ biển「かいじゅう」-【海獣】</b></big>

Động vật có vũ biển「かいじゅう」-【海獣】

Hãy cùng Nhật ngữ Sanko học một vài từ vựng về các động vật có vú biển bằng tiếng Nhật nhé!   (•̀ᴗ•́)൬༉
Chi tiết
<b><big>Thiên tai「しぜんさんがい」-【自然災害】</b></big>

Thiên tai「しぜんさんがい」-【自然災害】

Hãy cùng Nhật ngữ Sanko học một vài từ vựng về các thiên tai bằng tiếng Nhật nhé!   (•̀ᴗ•́)൬༉
Chi tiết
<b><big>Bánh mì「パン」</b></big>

Bánh mì「パン」

Hãy cùng Nhật ngữ Sanko học một vài từ vựng về các món bánh mì bằng tiếng Nhật nhé!   (•̀ᴗ•́)൬༉
Chi tiết
<b><big>Gia vị「ちょうみりょう」-【調味料】</b></big>

Gia vị「ちょうみりょう」-【調味料】

Hãy cùng Nhật ngữ Sanko học một vài từ vựng về các loại gia vị bằng tiếng Nhật nhé!   (•̀ᴗ•́)൬༉
Chi tiết
<b><big>Mỹ thuật「びじゅつ」-【美術】</b></big>

Mỹ thuật「びじゅつ」-【美術】

Hãy cùng Nhật ngữ Sanko học một vài từ vựng về các loại mỹ thuật bằng tiếng Nhật nhé!   (•̀ᴗ•́)൬༉
Chi tiết
<b><big>Văn phòng phẩm「ぶんぼうぐ」-【文房具】</b></big>

Văn phòng phẩm「ぶんぼうぐ」-【文房具】

Hãy cùng Nhật ngữ Sanko học một vài từ vựng về các văn phòng phẩm bằng tiếng Nhật nhé!   (•̀ᴗ•́)൬༉
Chi tiết
<b><big>Tổng hợp Kanji N5 P3</b></big>

Tổng hợp Kanji N5 P3

Các bạn hãy cùng Nhật ngữ SANKO ôn lại các hán tự có trong cấp độ N5 nhé!!
Chi tiết
<b><big>Tổng hợp Kanji N5 P2</b></big>

Tổng hợp Kanji N5 P2

Các bạn hãy cùng Nhật ngữ SANKO ôn lại các hán tự có trong cấp độ N5 nhé!!
Chi tiết