TRUNG TÂM NHẬT NGỮ SANKO VIỆT NAM
Lầu 3, Tòa Nhà Phụ Nữ, số 20, Nguyễn Đăng Giai, P.Thảo Điền, Q.2, TP.HCM

Lịch khai giảng

Tên khóa học Lịch học Thời gian học Khai giảng Học phí
TIẾNG NHẬT N5 - SC1, SC2, SC3 (dành cho người mới bắt đầu) Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6 08h00 – 09h30/ 15h00 – 16h30/ 18h00 – 19h30 Thứ 3, Thứ 5 8h00 - 10h15/ 15h00 - 17h15/ 18h00 - 20h15 6 tháng 01/03/2018 2,560,000 VNĐ x 3 lần đóng
TIẾNG NHẬT N4 - SC1, SC2 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6 08h00 – 10h00/ 15h00 – 17h00/ 18h00 – 20h00 Thứ 3, Thứ 5 8h00 - 11h00/ 15h00 - 18h00/ 18h00 - 21h00 4 tháng 02/07/2018 2,880,000 VNĐ x 2 lần đóng
TIẾNG NHẬT N3 - TC1, TC2 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6 08h00 – 10h00/ 15h00 – 17h00/ 18h00 – 20h00 Thứ 3, Thứ 5 8h00 - 11h00/ 15h00 - 18h00/ 18h00 - 21h00 3 tháng 02/07/2018 2,700,000 VNĐ x 2 lần đóng
TIẾNG NHẬT N2 - CC1, CC2 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6 08h00 – 10h00/ 15h00 – 17h00/ 18h00 – 20h00 Thứ 3, Thứ 5 8h00 - 11h00/ 15h00 - 18h00/ 18h00 - 21h00 3 tháng 02/07/2018 2,970,000 VNĐ x 2 lần đóng
LUYỆN THI JLPT N4 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6 18h00 - 19h30 Thứ 3, Thứ 5 18h00 - 20h15 1 tháng 01/06/2018 1,512,000 VNĐ
LUYỆN THI JLPT N3 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6 18h00 - 19h30 Thứ 3, Thứ 5 18h00 - 20h15 2 tháng 02/05/2018 3,840,000 VNĐ
LUYỆN THI JLPT N2 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6 18h00 - 19h30 Thứ 3, Thứ 5 18h00 - 20h15 2 tháng 02/05/2018 4,080,000 VNĐ
DU HỌC SINH (Học Tiếng Nhật) Thứ 2 đến Thứ 6 08h00 - 10h00/ 15h00 - 17h00/ 18h00 - 20h00 6 tháng 01/04/2018 12,000,000 VNĐ
DU HỌC SINH (Ngành điều dưỡng) Thứ 2 đến Thứ 6 (AM & PM), ở ký túc xá 7 tháng 01/03/2018 28,500,000 VNĐ
DU HỌC SINH (Ngành điều dưỡng) Thứ 2 đến Thứ 6 (AM & PM), ở ký túc xá 8 tháng 01/07/2018 33,000,000 VNĐ
KODOMO - Tiếng Nhật cho trẻ em Thứ Hai và Thứ Tư 18h00 - 19h30 Thứ Ba và Thứ Năm 18h00 - 19h30 Thứ Bảy 08h00 - 11h00 3 tháng 01/03/2018 3,600,000 đ
VUI HÈ CÙNG NHẬT NGỮ SANKO Thứ 2,4,6 08h00 - 11h30 Khóa hè kéo dài 1 tháng rưỡi 11/06/2018 3,990,000 VNĐ/ tháng
VUI HÈ CÙNG NHẬT NGỮ SANKO Thứ 2 đến Thứ 6 08h00 - 11h30 Khóa hè kéo dài 1 tháng rưỡi 11/06/2018 6,650,000 VNĐ/ tháng