TRUNG TÂM NHẬT NGỮ SANKO VIỆT NAM
Lầu 3, Tòa Nhà Phụ Nữ, số 20, Nguyễn Đăng Giai, P.Thảo Điền, Q.2, TP.HCM

Lịch khai giảng

Tên khóa học Lịch học Thời gian học Khai giảng Học phí
TIẾNG NHẬT SƠ CẤP 1 (dành cho người mới bắt đầu) Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6 08h00 – 09h30/ 15h00 – 16h30/ 18h00 – 19h30 Thứ 3, Thứ 5 8h00 - 10h15/ 14h00 - 16h15/ 18h00 - 20h15 Thứ 7 08h00 - 11h30 3 tháng 18/12/2017 550,000 đ (J5-1) + 600,000 đ (J5-2) + 840,000 đ (J5-3)
TIẾNG NHẬT SƠ CẤP 2 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6 08h00 – 09h30/ 15h00 – 16h30/ 18h00 – 19h30 Thứ 3, Thứ 5 8h00 - 10h15/ 14h00 - 16h15/ 18h00 - 20h15 Thứ 7 08h00 - 11h30 3 tháng 18/12/2017 1,200,000 đ (J5-4) + 1,200,000 đ (J5-5) + 1,500,000 đ (J5-6)
TIẾNG NHẬT SƠ CẤP 3 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6 08h00 – 09h30/ 15h00 – 16h30/ 18h00 – 19h30 Thứ 3, Thứ 5 8h00 - 10h15/ 14h00 - 16h15/ 18h00 - 20h15 Thứ 7 08h00 - 11h30 3 tháng 18/12/2017 1,440,000 đ (J5-7) + 1,440,000 đ (J5-8) + 1,800,000 đ (J5-9)
TIẾNG NHẬT SƠ CẤP 4 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6 08h00 – 09h30/ 15h00 – 16h30/ 18h00 – 19h30 Thứ 3, Thứ 5 8h00 - 10h15/ 14h00 - 16h15/ 18h00 - 20h15 Thứ 7 08h00 - 11h30 3 tháng 18/12/2017 840,000 đ (J4-1) + 910,000 đ (J4-2) + 1,200,000 đ (J4-3)
TIẾNG NHẬT SƠ CẤP 5 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6 08h00 – 09h30/ 15h00 – 16h30/ 18h00 – 19h30 Thứ 3, Thứ 5 8h00 - 10h15/ 14h00 - 16h15/ 18h00 - 20h15 Thứ 7 08h00 - 11h30 3 tháng 18/12/2017 1,200,000 đ (J4-4) + 1,300,000 đ (J4-5) + 1,800,000 đ (J4-6)
TIẾNG NHẬT SƠ CẤP 6 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6 08h00 – 09h30/ 15h00 – 16h30/ 18h00 – 19h30 Thứ 3, Thứ 5 8h00 - 10h15/ 14h00 - 16h15/ 18h00 - 20h15 Thứ 7 08h00 - 11h30 3 tháng 18/12/2017 1,440,000 đ (J4-7) + 1,440,000 đ (J4-8) + 1,890,000 đ (J4-9)
KODOMO - Tiếng Nhật cho trẻ em Thứ Ba và Thứ Năm 18h00 - 19h30 Thứ Bảy 08h00 - 11h30 3 tháng 19/12/2017 3,600,000 đ