TRUNG TÂM NHẬT NGỮ SANKO VIỆT NAM
Lầu 3, Tòa Nhà Phụ Nữ, số 20, Nguyễn Đăng Giai, P.Thảo Điền, Q.2, TP.HCM

Lịch khai giảng

Tên khóa học Lịch học Thời gian học Khai giảng Học phí
TIẾNG NHẬT N5 - SC1, SC2, SC3

Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6


Thứ 3, Thứ 5

2 tháng/khóa x 3 (6 tháng) 25/03/2019 Liên hệ 0903 308 962
để biết thêm chi tiết
TIẾNG NHẬT N4 - SC1, SC2

Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6


Thứ 3, Thứ 5

2 tháng/khóa x 2 (4 tháng) 25/03/2019

Liên hệ 0903 308 962
để biết thêm chi tiết

TIẾNG NHẬT N3 - TC1, TC2

Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6


Thứ 3, Thứ 5

1,5 tháng/khóa x 2 (3 tháng) 25/03/2019

Giáo viên Nhật vào giờ nghe-nói

Liên hệ 0903 308 962
để biết thêm chi tiết

TIẾNG NHẬT N2 - CC1, CC2

Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6


Thứ 3, Thứ 5

1,5 tháng/khóa x 2 (3 tháng) 25/03/2019

Giáo viên Nhật vào giờ nghe-nói

Liên hệ 0903 308 962
để biết thêm chi tiết

LUYỆN THI JLPT N4

Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6


Thứ 3, Thứ 5

1 tháng 01/05/2019

Liên hệ 0903 308 962
để biết thêm chi tiết

LUYỆN THI JLPT N3

Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

2 tháng 01/05/2019

100% giáo viên người Nhật

Liên hệ 0903 308 962
để biết thêm chi tiết

LUYỆN THI JLPT N2

Thứ 3, Thứ 5

2 tháng 01/05/2019

100% giáo viên người Nhật

Liên hệ 0903 308 962
để biết thêm chi tiết

LỚP TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI NHẬT

【ベトナム語講座】

Theo ý muốn của học viên

Liên hệ 093 8070 506
để biết thêm chi tiết

25/03/2019

Liên hệ 093 8070 506
để biết thêm chi tiết

TIẾNG NHẬT CHO DOANH NGHIỆP

【訪問授業】

Liên hệ 0903 308 962
để biết thêm chi tiết

Liên hệ 0903 308 962
để biết thêm chi tiết
26/03/2019 Liên hệ 0903 308 962
để biết thêm chi tiết