TRUNG TÂM NHẬT NGỮ SANKO VIỆT NAM
Lầu 3, Tòa Nhà Phụ Nữ, số 20, Nguyễn Đăng Giai, P.Thảo Điền, Q.2, TP.HCM

Học Tiếng Nhật cùng SANKO

<b><big>Hình ảnh Khóa học Kodomo-0818</b></big>

Hình ảnh Khóa học Kodomo-0818

Hình ảnh Khóa học Kodomo-0818 do Cô Duyên phụ trách.
Chi tiết
<b><big>Hình ảnh Khóa học N5-0718</b></big>

Hình ảnh Khóa học N5-0718

Hình ảnh Khóa học N5-0718 do Thầy Duy Anh phụ trách.
Chi tiết
<b><big>Hình ảnh Khóa học Kids Summer-0618</b></big>

Hình ảnh Khóa học Kids Summer-0618

Hình ảnh Khóa học Kids Summer do Thầy Naoya Nishiyama và Cô Duyên phụ trách.
Chi tiết
<b><big>Hình ảnh Khóa học N5-0418</b></big>

Hình ảnh Khóa học N5-0418

Hình ảnh Khóa học N5-0418 do Thầy Hori Michio và Cô Phương phụ trách.
Chi tiết
<b><big>Hình ảnh Khóa học N5-0118</b></big>

Hình ảnh Khóa học N5-0118

Hình ảnh Khóa học N5-0118 do Thầy Naoya Nishiyama và Cô Phương phụ trách.
Chi tiết
<b><big>Hình ảnh Khóa học JLPT N3-1217</b></big>

Hình ảnh Khóa học JLPT N3-1217

Hình ảnh Khóa học JLPT N3-1217 do cô Yamashiki Emi phụ trách.
Chi tiết
<b><big>Hình ảnh Khóa học JLPT N2-1217</b></big>

Hình ảnh Khóa học JLPT N2-1217

Khóa học JLPT N2-1217 do thầy Shingo Nakano phụ trách.
Chi tiết
<b><big>Hình ảnh Khóa học Kodomo-1017</b></big>

Hình ảnh Khóa học Kodomo-1017

Hình ảnh Khóa học Kodomo-1217 do Cô Hạnh phụ trách.
Chi tiết
<b><big>Hình ảnh Khóa học Kodomo-0917</b></big>

Hình ảnh Khóa học Kodomo-0917

Hình ảnh Khóa học Kodomo-0917 do Cô Phương phụ trách.
Chi tiết
<b><big>Hình ảnh Khóa học N5-0717</b></big>

Hình ảnh Khóa học N5-0717

Hình ảnh Khóa học N5-0717 do Cô Huyền và Cô Thảo phụ trách.
Chi tiết