TRUNG TÂM NHẬT NGỮ SANKO VIỆT NAM
Lầu 3, Tòa Nhà Phụ Nữ, số 20, Nguyễn Đăng Giai, P.Thảo Điền, Q.2, TP.HCM

Chương trình đào tạo

<b><big>DU HỌC SINH (Học Tiếng Nhật)

DU HỌC SINH (Học Tiếng Nhật)

Trường Nhật ngữ Sanko Việt Nam và Trường Nhật ngữ Sanko Tokyo đều thuộc Tập đoàn Giáo dục Sanko Gakuen, Nhật Bản.  Nếu bạn có nguyện vọng sang Nhật học Tiếng Nhật hãy liên hệ với Trường Nhật ngữ Sanko Việt Nam ...
<b><big>LỚP TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI NHẬT</p>【ベトナム語講座】</b></big>

LỚP TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI NHẬT

【ベトナム語講座】

Lớp tiếng Việt cho người Nhật「ベトナム語講座」   LỚP HỌC CỦA GIÁO VIÊN BẢN XỨ!「ネイティブ教師によるレッスン!」 TOÀN BỘ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN ĐỀU CÓ THỂ GIAO TIẾP BẰNG TIẾNG NHẬT NÊN RẤT AN TÂM!「全教員が日本語での会話もできるので安心です!」