TRUNG TÂM NHẬT NGỮ SANKO VIỆT NAM
Lầu 3, Tòa Nhà Phụ Nữ, số 20, Nguyễn Đăng Giai, P.Thảo Điền, Q.2, TP.HCM

Omikuji (おみくじ) - Quẻ gieo vận mệnh trong một năm

03/01/2018

Bạn có thể rút quẻ tại các Thần điện với 100 yên (cũng có loại 200 yên và 300 yên). Đây là mảnh giấy ghi lời truyền đạt của Thần linh

Bạn rút quẻ khi đi Hatsumoude và quẻ này sẽ tiên đoán vận mệnh cho cả năm tới. Quẻ tốt nhất có ghi "Daikichi" - Đại Cát, quẻ xấu nhất là " Daikyou" - Đại Hung, ở giữa còn chia ra nhiều bậc khác nữa. Phong tục buộc mảnh giấy Omikuji trong khuôn viên đền chùa bắt nguồn từ thời Edo, với móng muốn được Thần linh se duyên. Ngày nay cón có Omikuji dành riêng cho tình duyên và Omikuji viết bằng tiếng anh.
Có thuyết cho rằng khi rút phải quẻ xấu, nếu bạn buộc Omikuji bằng tay đang mở tờ giấy và tay còn lại, vận mệnh sẽ thay đổi, nhưng cũng có thuyết cho rằng nên đem về nhà để nhắc nhở mình phải cẩn thận. Do đó, buộc lại hay đem về là tùy bạn.
Ad: H

Các tin bài khác