TRUNG TÂM NHẬT NGỮ SANKO VIỆT NAM
Lầu 3, Tòa Nhà Phụ Nữ, số 20, Nguyễn Đăng Giai, P.Thảo Điền, Q.2, TP.HCM

Tiếng Việt cho người Nhật

<b><big>LỚP TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI NHẬT</p>【ベトナム語講座】</b></big>

LỚP TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI NHẬT

【ベトナム語講座】

Lớp tiếng Việt cho người Nhật「ベトナム語講座」   LỚP HỌC CỦA GIÁO VIÊN BẢN XỨ!「ネイティブ教師によるレッスン!」 TOÀN BỘ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN ĐỀU CÓ THỂ GIAO TIẾP BẰNG TIẾNG NHẬT NÊN RẤT AN TÂM!「全教員が日本語での会話もできるので安心です!」