TRUNG TÂM NHẬT NGỮ SANKO VIỆT NAM
Lầu 3, Tòa Nhà Phụ Nữ, số 20, Nguyễn Đăng Giai, P.Thảo Điền, Q.2, TP.HCM

Khám phá Nhật Bản

<b><big>Nghề nghiệp P4「しょくぎょう」-【職業】</b></big>

Nghề nghiệp P4「しょくぎょう」-【職業】

Hãy cùng Nhật ngữ Sanko học một vài từ vựng về nghề nghiệp bằng tiếng Nhật nhé!   (•̀ᴗ•́)൬༉
Chi tiết
<b><big>Nghề nghiệp P3「しょくぎょう」-【職業】</b></big>

Nghề nghiệp P3「しょくぎょう」-【職業】

Hãy cùng Nhật ngữ Sanko học một vài từ vựng về nghề nghiệp bằng tiếng Nhật nhé!   (•̀ᴗ•́)൬༉
Chi tiết
<b><big>Nghề nghiệp P2「しょくぎょう」-【職業】</b></big>

Nghề nghiệp P2「しょくぎょう」-【職業】

Hãy cùng Nhật ngữ Sanko học một vài từ vựng về nghề nghiệp bằng tiếng Nhật nhé!                      (•̀ᴗ•́)൬༉
Chi tiết
<b><big>Xây dựng「けんせつ」-【建設】</b></big>

Xây dựng「けんせつ」-【建設】

Hãy cùng Nhật ngữ Sanko học một vài từ vựng về ngành xây dựng bằng tiếng Nhật nhé!   (•̀ᴗ•́)൬༉
Chi tiết
<b><big>Ngân hàng「ぎんこう」-【銀行】</b></big>

Ngân hàng「ぎんこう」-【銀行】

Hãy cùng Nhật ngữ Sanko học một vài từ vựng về ngân hàng bằng tiếng Nhật nhé!   (•̀ᴗ•́)൬༉
Chi tiết
<b><big>Âm nhạc「おんがく」-【音楽】</b></big>

Âm nhạc「おんがく」-【音楽】

Hãy cùng Nhật ngữ Sanko học một vài từ vựng về âm nhạc bằng tiếng Nhật nhé!   (•̀ᴗ•́)൬༉
Chi tiết
<b><big>Đồ uống「いんりょう」-【飲料】</b></big>

Đồ uống「いんりょう」-【飲料】

Hãy cùng Nhật ngữ Sanko học một vài từ vựng về đồ uống bằng tiếng Nhật nhé!   (•̀ᴗ•́)൬༉
Chi tiết
<b><big>Rạp phim「えいがかん」-【映画館】</b></big>

Rạp phim「えいがかん」-【映画館】

Hãy cùng Nhật ngữ Sanko học một vài từ vựng về rạp phim bằng tiếng Nhật nhé!   (•̀ᴗ•́)൬༉
Chi tiết
<b><big>Tên các loại bệnh「びょうめい」-【病名】</b></big>

Tên các loại bệnh「びょうめい」-【病名】

Hãy cùng Nhật ngữ Sanko học một vài từ vựng về tên các loại bệnh bằng tiếng Nhật nhé!   (•̀ᴗ•́)൬༉
Chi tiết
<b><big>Lễ hội hoa anh đào ban đêm trở lại Kyoto sau 2 năm dừng tổ chức!</b></big>

Lễ hội hoa anh đào ban đêm trở lại Kyoto sau 2 năm dừng tổ chức!

Do nhu cầu ngày càng tăng nhanh, sự kiện ngắm hoa anh đào vào ban đêm sẽ quay trở lại dọc theo bờ sông Shirakawa ở thành phố quận Shinbashi, phường ...
Chi tiết
<b><big>Bệnh tật「びょうき」-【病気】</b></big>

Bệnh tật「びょうき」-【病気】

Hãy cùng Nhật ngữ Sanko học một vài từ vựng về bệnh tật bằng tiếng Nhật nhé!   (•̀ᴗ•́)൬༉
Chi tiết
<b><big>Giáo dục「きょういく」-【教育】</b></big>

Giáo dục「きょういく」-【教育】

Hãy cùng Nhật ngữ Sanko học một vài từ vựng về bậc giáo dục bằng tiếng Nhật nhé!   (•̀ᴗ•́)൬༉
Chi tiết
<b><big>Bưu điện「ゆうびんきょく」-【郵便局】</b></big>

Bưu điện「ゆうびんきょく」-【郵便局】

Hãy cùng Nhật ngữ Sanko học một vài từ vựng về bưu điện bằng tiếng Nhật nhé!   (•̀ᴗ•́)൬༉
Chi tiết
<b><big>Sân bay「くうこう」-【空港】</b></big>

Sân bay「くうこう」-【空港】

Hãy cùng Nhật ngữ Sanko học một vài từ vựng về sân bay bằng tiếng Nhật nhé!   (•̀ᴗ•́)൬༉
Chi tiết
<b><big>Lễ hội「まつり」-【祭】</b></big>

Lễ hội「まつり」-【祭】

Hãy cùng Nhật ngữ Sanko học một vài từ vựng về các lễ hội bằng tiếng Nhật nhé!   (•̀ᴗ•́)൬༉
Chi tiết
<b><big>Xe hơi「じどうしゃ」-【自動車】</b></big>

Xe hơi「じどうしゃ」-【自動車】

Hãy cùng Nhật ngữ Sanko học một vài từ vựng về xe hơi bằng tiếng Nhật nhé!   (•̀ᴗ•́)൬༉
Chi tiết
<b><big>Lễ hội năm mới「おしょうがつ」-【お正月】</b></big>

Lễ hội năm mới「おしょうがつ」-【お正月】

Hãy cùng Nhật ngữ Sanko học một vài từ vựng về ngày hội năm mới bằng tiếng Nhật nhé!   (•̀ᴗ•́)൬༉
Chi tiết
<b><big>Đồ tráng miệng「デザート」</b></big>

Đồ tráng miệng「デザート」

Hãy cùng Nhật ngữ Sanko học một vài từ vựng về các món tráng miệng bằng tiếng Nhật nhé!   (•̀ᴗ•́)൬༉
Chi tiết
<b><big>Quân đội「ぐんたい」-【軍隊】</b></big>

Quân đội「ぐんたい」-【軍隊】

Hãy cùng Nhật ngữ Sanko học một vài từ vựng về lực lượng quân đội bằng tiếng Nhật nhé!   (•̀ᴗ•́)൬༉
Chi tiết
<b><big>Nấu ăn「ちょうり」-【調理】</b></big>

Nấu ăn「ちょうり」-【調理】

Hãy cùng Nhật ngữ Sanko học một vài từ vựng về việc nấu ăn bằng tiếng Nhật nhé!   (•̀ᴗ•́)൬༉
Chi tiết