TRUNG TÂM NHẬT NGỮ SANKO VIỆT NAM
Lầu 3, Tòa Nhà Phụ Nữ, số 20, Nguyễn Đăng Giai, P.Thảo Điền, Q.2, TP.HCM

Sự kiện của SANKO

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f1a/1/16/1f3f5.png🏵️ ĐĂNG KÝ THAM GIA VƯỢT THỬ THÁCH CÙNG NHẬT NGỮ SANKOhttps://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f8f/1/16/2734.png✴️ HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ cùng Trường Nhật ngữ SANKO Việt Nam https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f8c/1/16/1f389.png🎉 https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f8c/1/16/1f389.png🎉
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f76/1/16/1f1ef_1f1f5.png🇯🇵 Cơ hội nhận quà tặng hấp dẫn tăng dần qua từng vòng thi.
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f76/1/16/1f1ef_1f1f5.png🇯🇵 Cơ hội tham gia các khóa học Tiếng Nhật với giáo viên người bản xứ tại Trường Nhật ngữ SANKO Việt Nam.
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f9e/1/16/27a1.png➡ Nâng cao trình độ tiếng Nhật trong thời gian ngắn.
--------------------------------------------------------
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f28/1/16/1f3eb.png🏫 Địa điểm tổ chức : Lầu 3, Tòa nhà Phụ Nữ, số 20, Nguyễn Đăng Giai, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f34/1/16/23f0.png⏰ Thời gian: 9:00 -12:00 
--------------------------------------------------------
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f8f/1/16/2734.png✴️CƠ HỘI ƯU TIÊN DÀNH CH0 30 BẠN ĐĂNG KÝ SỚM NHẤThttps://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f8f/1/16/2734.png✴️
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f9e/1/16/27a1.png➡“Ban tổ chức có quyền từ chối nhận đăng ký của thí sinh trước kỳ hạn hết hạn đăng ký (ngày 11/11) khi BTC đã nhận đủ số lượng thí sinh”.
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f6a/1/16/1f530.png🔰Vòng Sơ Tuyển: 18/11/2018 (Chủ nhật): CUỘC THI “RUNG CHUÔNG VÀNG"
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fb0/1/16/1f3af.png🎯Số lượng đăng ký: 30 thí sinh 
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fb0/1/16/1f3af.png🎯Chọn ra 15 thí sinh vào Vòng Bán Kết
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f84/1/16/1f381.png🎁https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f84/1/16/1f381.png🎁https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f84/1/16/1f381.png🎁https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f84/1/16/1f381.png🎁https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f84/1/16/1f381.png🎁https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f84/1/16/1f381.png🎁
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fe8/1/16/1f451.png👑https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fe8/1/16/1f451.png👑https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fe8/1/16/1f451.png👑Giải nhất: 3 giải
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f5a/1/16/1f4b0.png💰Tiền mặt: 500.000 đ
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fe0/1/16/1f31f.png🌟Vé xem phim
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fe0/1/16/1f31f.png🌟Voucher học tại Nhật Ngữ Sanko: trị giá 200.000 đ
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fe0/1/16/1f31f.png🌟Quà tặng lưu niệm cùng chương trình
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fe3/1/16/1f490.png💐Giải Khuyến khích: 5 giải
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fb0/1/16/1f3af.png🎯Mỗi giải 1 vé xem phim 
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fe3/1/16/1f490.png💐Giải người tham gia chương trình:
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fb0/1/16/1f3af.png🎯Set quà tặng: Bút bi + Túi vải 
***********************************
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f6a/1/16/1f530.png🔰https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f6a/1/16/1f530.png🔰Vòng Bán Kết: 09/12/2018 (Chủ nhật): CUỘC THI “HÁT CÙNG SANKO"
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fb0/1/16/1f3af.png🎯Chủ Đề: Bài hát tự chọn
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fb0/1/16/1f3af.png🎯Chọn ra 8 thí sinh vào Vòng Bán Kết
Lưu ý: 
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f9e/1/16/27a1.png➡Kỳ hạn Thí sinh lọt vào vòng Bán Kết sẽ gửi bài hát cho Ban tổ chức (BTC) trước ngày 5/12. 
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f9e/1/16/27a1.png➡BTC sẽ không nhận bài hát sau kỳ hạn đã ra thông báo trên.
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f9e/1/16/27a1.png➡BTC sẽ dành cơ hội cho những bạn xếp hạn tiếp theo từ vòng Sơ Tuyển.
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f84/1/16/1f381.png🎁https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f84/1/16/1f381.png🎁https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f84/1/16/1f381.png🎁https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f84/1/16/1f381.png🎁https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f84/1/16/1f381.png🎁https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f84/1/16/1f381.png🎁
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fe8/1/16/1f451.png👑https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fe8/1/16/1f451.png👑https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fe8/1/16/1f451.png👑Giải nhất:
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/ff8/1/16/267b.png♻Voucher học tại Nhật Ngữ Sanko: trị giá 1.000.000 đ
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f5a/1/16/1f4b0.png💰Tiền mặt: 1.000.000 đ
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fe3/1/16/1f490.png💐Giải nhì:
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fb0/1/16/1f3af.png🎯Voucher học tại Nhật Ngữ Sanko: trị giá 1.000.000 đ
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f5a/1/16/1f4b0.png💰Tiền mặt: 500.000 đ
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fe3/1/16/1f490.png💐Giải ba:
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fb0/1/16/1f3af.png🎯Voucher học tại Nhật Ngữ Sanko: trị giá 200.000 đ
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f5a/1/16/1f4b0.png💰Tiền mặt: 300.000 đ
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fe3/1/16/1f490.png💐Giải khuyến khích: 5 giải
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f84/1/16/1f381.png🎁Quà tặng trị giá 100.000 đ
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fe3/1/16/1f490.png💐Giải người tham gia chương trình:
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f84/1/16/1f381.png🎁Quà tặng: Lịch để bàn 
***********************************
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f6a/1/16/1f530.png🔰https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f6a/1/16/1f530.png🔰https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f6a/1/16/1f530.png🔰Vòng Chung Kết: 16/12/2018 (Chủ nhật): CUỘC THI “HÙNG BIỆN TIẾNG NHẬT 
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fb0/1/16/1f3af.png🎯Chủ đề: Tự Do
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fb0/1/16/1f3af.png🎯Lưu ý: 
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f9e/1/16/27a1.png➡Kỳ hạn Thí sinh lọt vào vòng Trung Kết sẽ gửi bài cho Ban tổ chức (BTC) trước ngày 13/12. 
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f9e/1/16/27a1.png➡BTC sẽ không nhận bài hát sau kỳ hạn đã thông báo trên.
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f9e/1/16/27a1.png➡BTC sẽ dành cơ hội cho những bạn xếp hạn tiếp theo từ vòng Bán Kết.
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f84/1/16/1f381.png🎁https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f84/1/16/1f381.png🎁https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f84/1/16/1f381.png🎁https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f84/1/16/1f381.png🎁https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f84/1/16/1f381.png🎁https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f84/1/16/1f381.png🎁
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fe8/1/16/1f451.png👑https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fe8/1/16/1f451.png👑https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fe8/1/16/1f451.png👑Giải nhất:
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fec/1/16/1f334.png🌴https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f13/1/16/1f308.png🌈https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fec/1/16/1f334.png🌴Kỳ nghỉ cuối tuần tại Coco Beach Camp tại Phan Thiết cho 2 người (gồm 1 đêm nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 3 sao, 2 vé buffer hải sản,2 vé party tối tại bờ biển, 2 buffer sáng)
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fe3/1/16/1f490.png💐Giải nhì:
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f68/1/16/1f374.png🍴https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fed/1/16/1f379.png🍹2 vé buffer tại D’Maris (Hệ thống buffer hải sản lớn nhất thế giới) hoặc buffer nhà hàng tương đương
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fe3/1/16/1f490.png💐Giải ba: 2 giải
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fb0/1/16/1f3af.png🎯Mỗi giải :2 vé xem phim
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fe3/1/16/1f490.png💐Giải khuyến khích: 5 giải
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fb0/1/16/1f3af.png🎯1 Vé xem phim
----------------------------------------------------------
Đối tượng:
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f70/1/16/1f4ae.png💮 Yêu thích văn hóa và ngôn ngữ Nhật Bản
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f70/1/16/1f4ae.png💮 Sinh viên khoa tiếng Nhật của các trường Cao Đẳng/Đại Học.
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f70/1/16/1f4ae.png💮 Các bạn đang theo học tiếng Nhật.
--------------------------------------------------------
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f39/1/16/2b55.png⭕ https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f39/1/16/2b55.png⭕ Hạn chót đăng ký: 11/11/2018.
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f51/1/16/1f449.png👉 Hình thức đăng ký tham gia:
Các bạn vui lòng gửi tin nhắn qua Facebook hoặc comment dưới bài post này với nội dung (Họ Tên + SĐT) hoặc gọi về số Hotline: 0903 308 962 để đăng ký ngay hôm nay bạn nhé!
 
<b><big>Chương trình Thực tập sinh Kỹ năng Đặc định -「SANKO TOKUTEI」</b></big>

Chương trình Thực tập sinh Kỹ năng Đặc định -「SANKO TOKUTEI」

Công ty TNHH Quốc tế Sanko Gakuen Việt Nam hiện đang triển khai dự án "Chương trình Thực tập sinh Kỹ năng Đặc định", nhằm hướng vào các sinh viên đã ...
Chi tiết
<b><big>Hội thảo Tư vấn Định hướng Nghề nghiệp tại Chi nhánh Đà Lạt</b></big>

Hội thảo Tư vấn Định hướng Nghề nghiệp tại Chi nhánh Đà Lạt

Sáng ngày 26/2, tại Chi nhánh Đà Lạt đã diễn ra "HỘI THẢO TƯ VẤN ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP"
Chi tiết
Thử Thách cùng Nhật Ngữ Sanko

Thử Thách cùng Nhật Ngữ Sanko

Cơ hội nhận ngay "Chuyến du lịch cho 2 người tại Cocobeach Camps - Phan Thiết"
Chi tiết
<b><big>Minigame - CƠ HỘI NHẬN NGAY VÉ XEM PHIM</b></big>

Minigame - CƠ HỘI NHẬN NGAY VÉ XEM PHIM

Vậy nên các bạn ơi!!! Chúng ta còn chần chờ gì nữa, hãy nhanh tay làm theo các bước sau để có cơ hội nhận ngay vé xem phim từ Nhật Ngữ ...
Chi tiết
<b><big>Chi nhánh mới ở Đà Lạt</b></big>

Chi nhánh mới ở Đà Lạt

🌈☀🌈Tin vui cho các bạn hiện đang ở thành phố Đà Lạt 🌈  
Chi tiết
<b><big>Buổi tư vấn hướng nghiệp hoàn toàn miễn phí 16/12/2017</b></big>

Buổi tư vấn hướng nghiệp hoàn toàn miễn phí 16/12/2017

🏵️🏵️ ĐĂNG KÝ THAM GIA ✴️"BUỔI TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP"✴️ HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ cùng Trường Nhật ngữ SANKO Việt Nam và công ty KOSAIDO Việt Nam 🎉🎉 🇯🇵 Cơ hội việc làm lương cao, ổn định. 🇯🇵 Hỗ ...
Chi tiết
Buổi giới thiệu về trường và các khóa học tại trường

Buổi giới thiệu về trường và các khóa học tại trường

🎎 Thân mời các bạn đến với ~~~ ✧🏮✧ "BUỔI GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG & CÁC KHÓA HỌC TẠI TRƯỜNG NHẬT NGỮ SANKO VIỆT NAM" ✧🏮✧ 🕐 Thời gian: 8h00 - 10h30, Chủ Nhật (24/09/2017) 🏫 Địa ...
Chi tiết
Kết quả ứng viên vào chung kết Cuộc thi Hùng biện Tiếng Nhật

Kết quả ứng viên vào chung kết Cuộc thi Hùng biện Tiếng Nhật

✌🏻✌🏻 Chào các bạn ~♡~ 🏮 🏮 ĐÃ CÓ KẾT QUẢ các thí sinh lọt vào vòng chung kết Cuộc thi Hùng biện Tiếng Nhật rồi (◍>◡<◍) 🎉🎉 Chúc mừng các bạn ứng viên được vào VÒNG CHUNG KẾT CUỘC ...
Chi tiết
Cuộc thi Hùng biện Tiếng Nhật

Cuộc thi Hùng biện Tiếng Nhật

🇯🇵 [CUỘC THI HÙNG BIỆN TIẾNG NHẬT] 🇯🇵 🌞🌞🌞 日本語スピーチコンテスト 🍀🍀🍀  1. Chủ đề: 私の夢 - GIẤC MƠ CỦA TÔI 🍭🍭🍭 
Chi tiết
Tự giới thiệu bản thân và hội thoại với chủ đề

Tự giới thiệu bản thân và hội thoại với chủ đề "Sở thích" cùng CLB Sanko 22-04

Nhật Ngữ Sanko xin thông báo lịch sinh hoạt Câu Lạc Bộ Tiếng Nhật Sanko sẽ diễn ra vào sáng Thứ Bảy tuần này (22-04-2017) lúc 9h30 đến 11h30. Đến với buổi sinh ...
Chi tiết