TRUNG TÂM NHẬT NGỮ SANKO VIỆT NAM
Lầu 3, Tòa Nhà Phụ Nữ, số 20, Nguyễn Đăng Giai, P.Thảo Điền, Q.2, TP.HCM

Du học sinh

DU HỌC SINH (Học Tiếng Nhật)

DU HỌC SINH (Học Tiếng Nhật)

Học Tiếng Nhật 6 tháng tại Trường Nhật Ngữ SANKO Vietnam ➡ Học 2 năm tại trường tiếng Nhật SANKO TOKYO (Có học bổng) và có cơ hội làm thêm ➡ Học lên tiếp bậc cao hơn hoặc về nước - ...
DU HỌC SINH (Ngành điều dưỡng)

DU HỌC SINH (Ngành điều dưỡng)

Học Tiếng Nhật 7 tháng tại Trường Nhật ngữ Sanko Việt Nam, sau đó bạn sẽ học tiếp Tiếng Nhật và điều dưỡng tại trường của Nhật trong 4 năm (2 năm miễn phí) và có cơ hội làm thêm. Học xong bạn sẽ ...
DU HỌC SINH (Ngành điều dưỡng)

DU HỌC SINH (Ngành điều dưỡng)

Học Tiếng Nhật 8 tháng tại Trường Nhật ngữ Sanko Việt Nam, sau đó bạn sẽ học tiếp Tiếng Nhật và điều dưỡng tại trường của Nhật trong 4 năm (2 năm miễn phí) và có cơ hội làm thêm. Học xong bạn ...