TRUNG TÂM NHẬT NGỮ SANKO VIỆT NAM
Lầu 3, Tòa Nhà Phụ Nữ, số 20, Nguyễn Đăng Giai, P.Thảo Điền, Q.2, TP.HCM

Nhi

Cô Thảo rất dễ thương, hiền, nhiệt tình. Cô làm cho cả lớp có cảm giác vui vẻ hơn, thoải mái rất nhiều trong giờ học. Cô dạy hay và vui.
I love Thảo せんせい。
ありがとう ございます。