TRUNG TÂM NHẬT NGỮ SANKO VIỆT NAM
Lầu 3, Tòa Nhà Phụ Nữ, số 20, Nguyễn Đăng Giai, P.Thảo Điền, Q.2, TP.HCM

Kho từ vựng/ngữ pháp tiếng Nhật

<b><big>Tổng hợp Kanji N5 P3</b></big>

Tổng hợp Kanji N5 P3

Các bạn hãy cùng Nhật ngữ SANKO ôn lại các hán tự có trong cấp độ N5 nhé!!
Chi tiết
<b><big>Tổng hợp Kanji N5 P2</b></big>

Tổng hợp Kanji N5 P2

Các bạn hãy cùng Nhật ngữ SANKO ôn lại các hán tự có trong cấp độ N5 nhé!!
Chi tiết
<b><big>Tổng hợp Kanji N5</b></big>

Tổng hợp Kanji N5

Các bạn hãy cùng Nhật ngữ SANKO ôn lại các hán tự có trong cấp độ N5 nhé!!
Chi tiết
<b><big>Tổng hợp từ vựng N5 (P7)</b></big>

Tổng hợp từ vựng N5 (P7)

Các bạn hãy cùng Nhật ngữ SANKO ôn lại các từ vựng có trong cấp độ N5 nhé!!
Chi tiết
<b><big>Tổng hợp từ vựng N5 (P6)</b></big>

Tổng hợp từ vựng N5 (P6)

Các bạn hãy cùng Nhật ngữ SANKO ôn lại các từ vựng có trong cấp độ N5 nhé!!
Chi tiết
<b><big>Tổng hợp từ vựng N5 (P5)</b></big>

Tổng hợp từ vựng N5 (P5)

Các bạn hãy cùng Nhật ngữ SANKO ôn lại các từ vựng có trong cấp độ N5 nhé!!
Chi tiết
<b><big>Tổng hợp từ vựng N5 (P4)</b></big>

Tổng hợp từ vựng N5 (P4)

Các bạn hãy cùng Nhật ngữ SANKO ôn lại các từ vựng có trong cấp độ N5 nhé!!
Chi tiết
<b><big>Tổng hợp từ vựng N5 (P3)</b></big>

Tổng hợp từ vựng N5 (P3)

Các bạn hãy cùng Nhật ngữ SANKO ôn lại các từ vựng có trong cấp độ N5 nhé!!
Chi tiết
<b><big>Tổng hợp từ vựng N5 (P2)</b></big>

Tổng hợp từ vựng N5 (P2)

Các bạn cùng Nhật ngữ SANKO ôn lại các từ vựng cấp độ N5 nhé!!
Chi tiết
<b><big>Tổng hợp từ vựng N5 (P1)</b></big>

Tổng hợp từ vựng N5 (P1)

Các bạn hãy cùng Nhật ngữ SANKO ôn lại các từ vựng có trong cấp độ N5 nhé!!
Chi tiết
<b><big>Động vật đất liền 「りくのどうぶつ」-【陸の動物】P2</b></big>

Động vật đất liền 「りくのどうぶつ」-【陸の動物】P2

Hãy cùng Nhật ngữ Sanko học một vài từ vựng về động vật đất liền bằng tiếng Nhật nhé!   (•̀ᴗ•́)൬༉
Chi tiết
<b><big>Động vật đất liền 「りくのどうぶつ」-【陸の動物】P1</b></big>

Động vật đất liền 「りくのどうぶつ」-【陸の動物】P1

Hãy cùng Nhật ngữ Sanko học một vài từ vựng về động vật đất liền bằng tiếng Nhật nhé!   (•̀ᴗ•́)൬༉
Chi tiết
<b><big>Mỹ phẩm「けしょう」-【化粧】</b></big>

Mỹ phẩm「けしょう」-【化粧】

Hãy cùng Nhật ngữ Sanko học một vài từ vựng về mỹ phẩm bằng tiếng Nhật nhé!   (•̀ᴗ•́)൬༉
Chi tiết
<b><big>Tổng hợp tính từ đuôi な</b></big>

Tổng hợp tính từ đuôi な

Nhật ngữ SANKO xin gửi đến các bạn đang và đã học tiếng Nhật bảng tổng hợp các tính từ đuôi "na".
Chi tiết
<b><big>Tổng hợp tính từ đuôi い</b></big>

Tổng hợp tính từ đuôi い

Nhật ngữ SANKO xin gửi đến các bạn đang và đã học tiếng Nhật bảng tổng hợp các tính từ đuôi "i".
Chi tiết
<b><big>Nhạc cụ「がっき」-【楽器】</b></big>

Nhạc cụ「がっき」-【楽器】

Hãy cùng Nhật ngữ Sanko học một vài từ vựng về nhạc cụ bằng tiếng Nhật nhé!   (•̀ᴗ•́)൬༉
Chi tiết
<b><big>Trái cây「くだもの」-【果物】</b></big>

Trái cây「くだもの」-【果物】

Hãy cùng Nhật ngữ Sanko học một vài từ vựng về trái cây bằng tiếng Nhật nhé!   (•̀ᴗ•́)൬༉
Chi tiết
<b><big>Các bộ thủ trong Hán Tự - 部首「ぶしゅ」</b></big>

Các bộ thủ trong Hán Tự - 部首「ぶしゅ」

Hãy cùng Nhật Ngữ Sanko tìm hiểu về các bộ thủ trong Hán Tự tiếng Nhật nhé 🈵🈺🈳🈯🈹 Ở bài này chúng ta sẽ xem về bộ Nhất「一」và những Hán Tự có chứa ...
Chi tiết
<b><big>Phương tiện di chuyển「のりもの」-【乗り物】</b></big>

Phương tiện di chuyển「のりもの」-【乗り物】

Hãy cùng Nhật ngữ Sanko học một vài từ vựng về các phương tiện di chuyển bằng tiếng Nhật nhé!   (•̀ᴗ•́)൬༉
Chi tiết
<b><big>Vũ trụ 「うちゅう」-【宇宙】</b></big>

Vũ trụ 「うちゅう」-【宇宙】

Hãy cùng Nhật ngữ Sanko học một vài từ vựng về vũ trụ bằng tiếng Nhật nhé!                                 ...
Chi tiết